Paret kom flyttende til Tynset for et knapt år siden, har tilhold på Fåset, og flytter i disse dager verkstedet sitt inn i Rambu.

Etter hvert er målet å holde kurs, og også å samle andre kunstnere til arbeidsperioder som kan ende med utstillinger.

I Galleri Elgen

Fra mandag og fram til 10. september kan tynsetingene bli bedre kjent med sine nye sambygdinger og kunsten deres.

Begge viser grafiske trykk i Galleri Elgen i kulturhuset, i tillegg til at Breslin har med seg akvareller og Reed viser oljemalerier.

De to traff hverandre under utdanningen. Hun var på utveksling i Bergen, og senere var han på utveksling i hennes hjemland Irland.

Før de kom til Tynset, bodde de i Trondheim.

Er på riktig vei

-Vi ser at vi må skape vår egen arbeidsplass. Med en kunstbachelor kommer ikke jobben av seg selv, sier Breslin, som vikarierer som renholder på sjukehuset ved siden av.

Etter at de tilbrakte en periode på øko-gårder i Canada, er det klare på at de vil bo utenfor byen.

– Vi er på vei i riktig retning nå, sier de om Tynset.

– Folk virker interessert i kunst her, og når vi begynner å snakke om grafikk, så er det noe folk vet hva er, fortsetter Reed.

– Hvorfor kom dere nettopp til Tynset?

– Det bare skjedde. Vi ønsket å flytte ut av storbyen, samtidig som vi ønsker en viss nærhet til Trondheim.

Der har nemlig Marius Reed familien sin.

I kasser ennå

Onsdag sto mye av utstyret i pappkasser, men de unge kunstnerne pakker opp noen bilder og viser eksempler på trykkene de lager.

– Dette stedet, det virker som flaks at det ble ledig her akkurat nå, sier de, og ser seg rundt i de foreløpig nokså tomme rommene i den ene delen av Rambu. Her skal de disponere flere rom.

Muligens kan det også være plass til flere kunstnere her etter hvert, også.