Den store haustjakta

Rensjakta starta førr nåen vukku sea, syndan starte rypjakta og måndan ska vi vælje dæm som ska styre landet de fire neste åra. Itj nok med det - om et par vukku starte æljjakta! Oppgavan står i kø!

DEL

Det som fe mest omtale e nok jakta på politikeran som ska sørge førr velferd de neraste åra. Je tru itj det e nåen tå dæm som stille te valj som itj oppriktig vil det beste førr landet - det e berre det at veivalje går på så mange førrskjellige ruta. Det bli omtrent som orientering - alle ska over såmmå målstreken, men kess dæm kjem dit e så førrskjellig.

Ette å ha sjitt og itj minst hørdd nåen politiske debatta de siste dagan, tye je at politikerskolen skulla innførdd folkskikk som fag - og det faget skull dæm ha hadd ganske mange tima ti vukkun med. Je lure på keffer dæm ska snakke i munnen på kvarandre og kjefte og styre som dæm gjer. Da e det ingen som høre nåe som helst, og programledaran klare itj helt å gjerra jobben godt nok. Slik sjitt savne je av og te de go'e gammeldagse programledaran - dokk kjem fill ihau 'n Kjell Arnljot Wig og 'n Per Øyvind Heradstveit? Dæm slo ned på det meste og holl hard justis. Så kan en sikkert i ettetid stille spørsmålstegn med programledaran sin folkskikk - men det bli nåe helt anna.

Ha dokk bestemt dokk kven dokk ska stemme på no da? Tye dokk at 'a Erna ha gjort en så go' jobb at ' a kan få fortsett i fire år te, hell mene dokk at gamlelandet trøng fastar styring og førrandring? Vil dokk at engelen Hareide ska få vinne fram med skinnhellighetea, hell at 'a vingle-Trine ska få hoppe att og fram frå det ene standpunktet te det andre?

Det e mange valj å ta, og så e det spørsmål om vi ska vælje ette hjarte hell ette samvittighet? Ska vi tenkje berre på oss sjøl, hell ska vi tenkje på alle andran attåt?

Sjøl ha je fønne ut at je itj berre kan høre på debattan og ta stilling ut frå det. Førr der fe je stort sjitt berre høre ke førrferdelig alle andran e og ke førrtreffelig je og mitt parti e sjøl. Så kjefte dæm på kvarandre og legg skylda på kvarandre førr ting som ha gått gali - og det e visst itj måte på ke gali det ha gått. Da stusse je, førr i de siste 20 åra - minst - ha fill Norge vørre ett tå de aller beste landa å bu ti i hele væla. Ke som kan ha gått så gali da, da? Dessuten tye je det e mer framtidsretta å høre kess de olike partia ha tenkt å løse førrskjellige utfordringa framover - itj så mye kven som ha hadd skylda førr det som skjedde i fjol hell førreåre hell førr fem hell ti år sea. Så da e faktisk avisan bére informasjonskanala enn fjernsynsdebatta. Og så lønne det si å gå innåt kvart parti sine grunnholdninga og -tanka førr å våttå keffer nåen ideologi dæm har. Det kan vårrå greitt å ha ti bakhuggu når du ska sleppe stemmeseddelen ne'i valjurna.

Så fe vi berre håpe at det itj sitt hækkara klar i Russland hell Kina som gjenne vil vårrå med å påvirke valjet. Ker dæm ska tjene hell tape på om det e 'a Erna hell 'n Jonas som sitt ti høgsetet e mer ovisst. Oansjitt så e det bestemt at alle stemman ska telles førr hånd og itj berre digitalt. Det e da godt å våttå - at det fremdeles e bruk førr nåvvåer te å gjerra jobben.

Rypan går ei osikker framti' i møte frå syndan. Da starte rypjakta - iallfall mange stella - mens nåen må beherske si nåen daga te før dæm fe røkke ti avtrekksfingern.

Det je ha hørdd ette å ha snakke med folk je ha treft uti marken, e at det e bra med rype. Nåen ha sjitt mange kull med femten-tjue rypa ti kvart, og tye at det ligne på den go'e gammeldagse rypbestand'n. Det vil i så fall bety at de reguleringan som ha vørre gjort de siste åran ha virka, førr det va nåen år at je fekk inntrykk tå at rypa va utrydningstrua. Sjøl ha je å sjitt mer rype enn på mange år, og je e itj jeger engong.

Frå syndan bli det folksomt i fjella, både tå folk og hunda som skal sikre si nåen rypmiddaga. Førr dæm som leie si privatgrunn å jakte på bli det sikkert dryg kilospris, men det spelle fill ingen rolle. Det e mange som har mer enn nok pænga å bruke, så da dryp det en del på grunneiaran å - det kalles fill attåtnæring!

Gjettjønna ska tømmes førr alt liv, sjer je. Der ha det kømme inn en ofisk som dæm e redd ska spre si uti Glåmen og oppover Hådalsvassdraget - og da kjem 'n fill fort både uti Feragen og Femund vil je tru. Så derførr ska morten vekk koste ker det koste vil. Og da rekne je med at dæm har en plan førr tjønna når gifta ha gjort jobben sin og nytt liv ska settes ut. Aure og røye må fill ligge klar frå oppdrettsanlegge te å settes ut så snart det e mulig.

Ellers driv dæm fill fremdeles å fiske sik på harde livet oppi Aursunda. Ska lure på om det hjølp - og ke det eventuelt hjølp førr. Garnfiske klare fill ailler å renske sjøen førr sik, men hvis dæm klare å ta ut oppimot tretti tonn i året så må det fill merkes på en hell anna måte. Bli det mer aure, førr eksempel - og bli siken større og fetar? Kan det bli nåe videreførredling hell ska fisken fortsatt vårrå hundmat?

Ja vi fe fill sjå kess det går ettekvart, både med Aursundsiken, Gjettjønnmorten, lirypa, stortingsvalje og æljjakta. Ska tru om det oppdages nåe mer skrantesjuke og alt hjortevilt må slaktes ned, hell om dæm bli friskmeldt. Sauen ska ned frå fjellet før jegaran gjer sitt inntog, og da bli det ettekvart fårikål ti gryta. Hausten kan vårrå fin sjøl om dagan bli stuttar og néten mørkar - det e mye godt å fylle magan med. Og så e det itj berre det som kan skytes som det går an å jakte på - blåbær, tyting og sopp e godt attåt. Berre pass på at soppen e etan! Go hælj!!

– kule

Send inn tekst og bilder «

Fortell fra kulturarrangementer og opplevelser, stort og smått!

Artikkeltags