Finn én feil - hell ti!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Ker i svarte gjer 'a Sigrid Jansen midt inni gubbhopen, tenkte je! Det diskuteres opp og ned og att og fram om å få kvinnfolk inn som ledara ti næringslivet nasjonalt. Det e en jobb å gjerra lokalt å, sjer je.

DEL

Kan vi trekke en konklusjon om at industribedriftan i Rørosregionen e mannsdominert, tru? Når dæm ska klynge si samen og løfte ti flokk, så e det iallfall karan som dukke fram frå kontora og produksjonslinja. E det førr det at karan tradisjonelt e sterkar te å løfte hell e det førr at dæm e likar te å klynge si samen. Itj vet je, men det va godt å sjå én kjole innimilla alle skjortan og boksan.

No e det kanskje itj så gali som det kan sjå ut som, førr je vet at det finns dama som e ti ledarposisjona i industribedrifta i Os og på Sta'a, så det kan hende at bildet itj førrtæl hele sannheta. Men lell??!! Det hadde kanskje vørre både mer politisk korrekt - og kanskje te og med trivligar å - om det hadde vørre nåen fler dama og nåen færre kara. Men så lenge dæm fe gjort det dæm ska så ska je itj mase nåe mer om kjønnsførrdeling og likestilling og kvinnelige ledara i næringslivet og slikt - gjer dæm en god jobb så e det fill itj så fali, egentlig!

Partian som kjempe om kommunestyreplassan på Sta'a ha bynt å peke ut dæm som ska vårrå frontfigura når det ska væljes att om et drygt år.

Og der ha det skjedd nåe! Itj så mye med kjønnsførrdelinga kanskje, men mer med alder. Både sosialistan og liksomsosialistan ha fønne ut at det e ongdommen som ska vårrå framtida. Kvar sin trettiåring ha dæm kjørdd fram, og det tye je e friske takta. 'n Christian og 'n Isak ha gått i skolen i lag og ha allereie søtte en periode ti kommunestyre - og dæm ha gjort sine saka bra ette det je kan førrstå. Kanskje ha partia te'e varaordførarn sine ord alvorlig - han va framme tidligare i år og tøkte at det va altførr mange sekstiåringa som satt og bestemte. Så sjer je at bondepartie å ha værdd si ut frontfigurn sin. Men samenligna med to vitale trettiåringa så bli mesta 'a Guri som ei gammalkjerring å rekne - men dæm ha iallfall setta ei dame på toppen.

Men det e berre tri tå partia - det finns fill flere. Ke som skje med Høyre da tru, ette at 'a Mona trekte si. Ho kom inn som et friskt pust førre gong det va valj, og ha liksom ungdommeliggjort blåpartiet ailler så lite. Finns det nåen arvtaker, hell kjems dæm te å gå attende åt gammelgubben?

Og kess går det med Venstre, tru? Sist grov dæm fram en gammel RV'er te å fronte partie - og je vet itj om det va nåen obetinga suksess - men han ha fill itj gjort så mye gali hell, kanskje. Nåen ongsau e itj han lenger hell.

Da vet itj je om det e nåen flere parti som det e nåen grunn te å nevne i den her samenhengen - vi fe vente å sjå te partia fullføre nominasjon' sin så vi sjer kven som står på de olike listan. Men det skje fill itj før vi ha vørre gjønnom en varm såmmår og forhåpentligvis fin haust og starta på enda et nytt år. Og vi ska itj gå førr å stemme førr det li uti september att neste år. Go' tid og mye og mangt kan skje.

Nytt bibliotek e én tå de sakan som nye og gamle politikara kjems te å måtta ta stilling te. Det e nok ingen oenighet om at det trøngs et nytt og permanent bibliotek - der dæm e i dag ha vørre midlertidige lokala i tjue-tretti år.

Men så kjem vi te plassering og innhold, og da bli det verre å vårrå enig, tenkje je. Je sjer at mange tye Nilsenhjørnet e ei ypperlig plassering førr bibliotek, og der må je sei je e alldeles enig. Et bibliotek må vårrå der folk e - og folk e i sentrum. Så e det mange som mene at det må vårrå tilgjengelighet med bil - altså parkeringsplassa rett utaførr døra. Keffer ska det det? Joda, je vet at det e nåen som e dålig te bens og itj kjem så langt på ega hånd, men der må det gå an å finne andre løsninga enn bil attme døra. Førr det e itj akkurat volumvara du ska ta med di frå et bibliotek.

Så spørs det om det ska vårrå berre et bibliotek hell om det ska inn nåe mer - som førr eksempel et Falkbergetsenter. Je villa tru det hørdde naturlig heme i førrbindels med biblioteket - førr e det nåe 'n Falkberget gjol, så va det å skrive - både romana og novella og førrtælinga - og itj minst så skrev 'n brev. Å få det senteret inn ti bibliotek må filll vårrå både naturlig og effektivt - og te og med førrnuftig når det handle om kostnada skull je tru. Så må fill det vårrå opp te dæm som bestemme - og det e flertalet. Det kalles førr demokrati!

Så sjer je at 'n Ola Elvestuen ha tenkt si oppover norddalen ettekvart førr å snakke om ulv - og ulv og sikkert å litegrann om kraftutbygging på Toljen. Ja, det skull berre mangle om 'n itj skull kåmmå - je fe tru at 'n itj har med si ulvekvalpen som 'n hadde ti nåvvån og kosa med på videon som ha vørte sjitt på fjesboka gong ette gong ette gong. No vart det fill mesta slik at 'n skull bli anmeldt førr å hållå ti ville rovdyr med berre nåvvån førr det at da kunn det hende at ulvemora itj lenger villa ha nåe med kvalpen å gjerra. Jaja, slik går no dagan!

No går vi inn ti den aller siste hælja i juni - om syndan e vi i juli. Og je som tye je ha hadde lang og go' såmmår allereie, og hvis je har flaks så har je enda atte et par måna der det går an å spisse bronfarjen og slite på stuttboksa.

Nå ska je ærlig innrømme at je kunn ha tenkt mi ei solid regnskur - helst om natta sjølsagt - førr makan te tørke e det lenge sea je ha sjitt. Je ha vørre en tur uti marken, og der det kvart år ha vørre blaute myra og bekksilder, e det no alldeles tørt. Itj en dråppå vatn ti bekken og je kunn gå tørrskodd ti lågsko over myra. Det bli fill ailler rett. Go'hælj!
Artikkeltags