Nå har vi en plan......

FEIRER THERESE: F.v. Kjell Horten i Fanklubben, leder i skigruppa i Nansen IL, Stig Morten Hansen, dugnadsleder Bjørn Mikkelsen med sine folk, Inge Eggen, Kjell Sæter og Ivar Røste viser 3x det norske flagg for Therese Johaug som i natt kl. 24.00 er fri fra den tragiske dopingdommen.
Ole Annar Krogh

FEIRER THERESE: F.v. Kjell Horten i Fanklubben, leder i skigruppa i Nansen IL, Stig Morten Hansen, dugnadsleder Bjørn Mikkelsen med sine folk, Inge Eggen, Kjell Sæter og Ivar Røste viser 3x det norske flagg for Therese Johaug som i natt kl. 24.00 er fri fra den tragiske dopingdommen. Ole Annar Krogh

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Så e to sesongers mareritt over, og vår alles Therese kan rase rundt ti skispora att med startnummer både framma og bak. Det ska bli artut å sjå kess det går ivei at te hausten og vintern - nåen vil fill strø salt ti sårkremmen!

DEL

På Os var det heist både flagg og sjampisglas om onsdan da dopingdommen mot langrennsprinsessa - som kanskje kan bli dronning no når langrennsdronninga ha abdisert og prioritere langtur med pulk. No kunn sikkert ho ha vønne nåen renn med pulken hengan atti, men det fe vi ailler våttå.

Men det va 'a Therese som endelig e ferdu med dopingdommen. Je fekk nåen bilda ti huggu mitt når je såg bilde ti avisen tå osinga og dalsbygdinga med flagg og antagelig skikkelige hurra-rop på «frihetsdagen». Det minte mi om Olsenbanden-filman der Benny og Kjell - og 'a Valborg med - sto og tok imot 'n Egon som kom rakrygga ut frå Botsen ette å ha sona siste straffa og med huggu fullt tå plana førr det neste kuppet.

Je rekne med at 'a Therese og har planan klar, om itj førr det neste kuppet så iallfall førr den neste køppen - verdenskøppen. Ryktan førrtæl at 'a ska vårrå ti en fryktinngytandes form, og berre vente med å sleppe laus med startnummer på brøstet. Men enkelt bli det sikkert itj, førr hvis 'a byne å vinn att, så kjem det fill beskyldninga både frå svenska og finna om at det e ugla ti måssån - sjøl om dæm sitt oppi trea. Men det fe vi sjå - debyen med startnummer bli fill Skarvrennet i hæljen, men der skull 'a Therese starte ti mosjonsklassa. Går fill sammen med 'a Marit da antagelig!

Førresten så ha je lurdd på keffer det hete ugla ti måssån - uglan har da fill egentlig itjnå ne'i måssån å gjerra. Ja, bortsitt frå når dæm flyg ne'om førr å fange ei mus hell et lemen hell nåe anna etandes.

Så je sle opp på internettet, og der kjem det ei førrklaring som je itj hadde peiling på. Førr uttrykket handle itj om ugla i det hele tatt. Opprinnelsen kjem frå Danmark, der det opprinnelig hette «der er uller i mosen». «Uller» e dialekt førr ulva, mens «mosen» på den såmmå dialekta bety myr. I Danmark vart førresten ulvan utrydda førr lenge si'a, og uttrykket vart gradvis førrandra te ugler i måssån - som egentlig bety ulva i myra - og som bety at det e fare på ferde hell at det e nåe mistenkelig med ett hell anna.

Bjørn varaordførar på Sta'a tye det e fare på ferde - hell ugla ti måssån - når så mange kara ti seksti-åra styre kommuna og fylkeskommuna og storting og slikt. Så derførr ha 'n tenkt å sei at nok e nok, og vil itj vårrå med å bestemme mer. Itj førr det at 'n itj har lyst, men førr det at 'n ha vørre med på mange ordførarmøta og ha oppdaga at der e det altførr mange kara ti 60-åra. Førr mei høres det lite ut som ugla ti måssån og kanskje kan vårrå et vikarierandes argument førr det at 'n i virkeligheta e lut lei og vil gjerra nåe som e mye artuar. Og det finns mye som e artuar enn å sitte på ordførarmøta hell formannskapsmøta hell kommunestyremøta og andre møta. Det har je stor førrståels førr. Når 'n sei at kommune-Norge størkne, og legg skylda på kara ti seksti-åra, så må fill hella sekstiåringan gå lite ti si sjøl å passe på at dæm itj størkne å da. Det ligg fill et ailler så lite personlig ansvar der å! Det bli omtrenrt som å passe på ega helse - du må passe på at tankan itj størkne. Men det e klart at hvis du sjøl føle at tankan størkne, så e je enig ti at det e på ti'e å sleppe te nåen andre. Førresten så tøkte je faktisk at det va flere øngre som kom inn ti styre og stell på Sta'a sist det va valj, så alldeles fullgali kan det fill itj vårrå.

Osingan tek befolkningsutviklinga på alvor sjer je, uta at je ska trekke samenligninga med det 'n Salvesen sei førr langt. Egentlig ska je itj trekke samenligninga i det hele tatt.

Men no tye dæm at det e på ti'e å gjerra Os te et mer demensvennlig samfunn. Je rekne med at det har nåe å gjerra med at demens e en stadig økandes helseutfordring, og at sjukdommen itj berre ramme gammalt folk. Så det kan vårrå godt å vårrå føre var og ha apparatet klart før demenssjukdommen veks helseetaten ti kommunen over huggu. Dessuten stoppe itj sjukdommen bortme kommunegrensa, så det kan vårrå en go' idé å ta med si nabokommunan å sjå på nåe som kan vårrå fellesløsninga - det kan vårrå bra både førr pasienta, pårørande - og itj minst førr økonomien.

Hyttfolket som bruke friti'a si der det e planlagt skuterløype frå Ålen og åt Stuggugdala, e itj så gla' førr at det bli skuterløype førr rekreasjonskjøring. Dæm tye det e skadelig både førr naturen og folkehelsa, og så e dæm redd førr at løypa ska trekke åt si skuterkjørara som egentlig itj har nåe innover fjella der å gjerra - bortsett frå det å kjøre skuter. Dessuten mene dæm at de dispensasjonsordningan som finns i dag er mer enn go' nok førr at dæm som trøng skuter førr å kåmmå si bortåt seter hell hytte hell anna eiendom kjem si dit med motorhjølp.

Og kanskje e det slik at det e enklar å gjerra nåe med reglan førr dispensasjon enn å sleppe fri kjøring sjøl om det e ette ei fast løype. Rett bli det neppe førr alle oansjitt, og så e det en gong slik at det e de få som itj bry si om det som e lov som ødelegg førr alle, der flertalet følje de reglan som gjell te eikvar ti'.

Men slik e det - så lenge folk e folk, så vil det bestandig vårrå nåen som itj klare å rette si ette det som e bestemt, men ture fram ette eget førrgodtbefinnandes og itj kan førrstå at det kan vårrå gali.

Vi ha passert midten tå april, og je anser skisesongen førr ferdu. Snøen e råtten og berrflekkan bli fler og fler - je ska klargjerra sykkelen min, tenkje je. Go' hælj!


Artikkeltags