Itj kødd med flyruta vår

Widerøe lanserer et nytt priskonsept som blant annet medfører at du kan fly fra Røros til Oslo for 456 kroner.

Widerøe lanserer et nytt priskonsept som blant annet medfører at du kan fly fra Røros til Oslo for 456 kroner.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Je har førrståels førr at flya itj verken lande hell tek tå når det e huggu buvér. Det handle fill om sikkerhet. Men je e mer tvilandes når årsaken e såkalte tekniske problema - da kan dæm vælje ei anna rute framførr Rørosflyet.

DEL

Tekniske problema e et uttrykk som på mange måta e oangripelig. Hvis et flyselskap bruke en slik grunn førr itj å flyge der dæm ska flyge når dæm ska flyge, så kan det vårrå både sant og osant. Sjølsagt kan det vårrå et teknisk problem med et fly - men det e itj sikkert det e problem med akkurat det flye som førr eksempel ska te Røros. Det kan førr eksempel vårrå problem med et fly som ska te Ørsta - hell Ålesund førr den del - og dit e det kanskje nåen flere passasjera som ska kåmmå fram enn det e te Røros. Dermed fløtte dæm Rørosflyet frå Rørosgeiten te Ørsta- hell Ålesundgeiten og så bli Rørospassasjeran sittandes atte mens sunnmøringan fe kåmmå si hematt. Hvis det gjeld kveldsflyet frå Gardermoen åt Sta'a, så fe det konsekvensa førr mårråsflyet dagen ette. Da står det nemlig itj nåe fly utpå flyplassen på Sta'a, og je tru itj det finns et enaste flyselskap som kjems te å kjøre et tomt fly oppover frå Gardermoen berre førr å ta med mårråspassasjeran sørover att. Dermed sitt dæm der, dæm som ska på møte her og der, dæm som ska videre på konferansa hell feria - og kjem si itj ivei.

Det e klart at slikt tére på tålmodigheta, iallfall hvis det skje gong ette gong. Og det ha det fill gjort i vinter førrstår je. Da kan det vårrå slik at tilliten åt flyet bli dåligar, dæm som må ivei sikre si med å bruke alternative reisemåta - det kan enten vårrå tog hell buss - hell det kan vårrå bil åt Værnes og fly derifrå. Det bety at det bli færre passasjera på Rørosflyet, og det gjer at det kanskje itj bli så mange avganga og kanskje det bli fly med færre sæta - og te slut så sei flyselskape at det e itj grunnlag førr å fortsett. Og med en samferdselsminister som har såmmå forhold åt distrikta som saubønder har åt ulven, så vet en itj ordet tå det før hele flyruta e lagt ned. Det vil vårrå et solid tebakeslag førr hele Rørosregionen generelt og førr næringslivet spesielt.

Her e det en jobb å gjerra førr både den ene og den andre - itj minst må lokalpolitikaran vårrå på alerten og itj godta alle unnskyldninga som flyselskapet kjem med. Det e nåe som hete konsesjonsvilkår, og dæm ska fill føljes og itj brytes med henvisning åt tekniske problema. Så kjére Widerøe, itj kødd med flyruta!!

Kven som kødde med kven innme Råtåsjøen uti Folldala ska je itj sei nåe om, men Statens naturoppsyn (SNO) og to hyttebyggara ha iallfall itj brukt såmmå tomståkken. Der SNO sin tomståkk vise tjueto centimeter førr lange vegga, vise hytteiaran sin tomståkk to millimeter førr lange vegga. Hvis du rekne ti millimeter så bli fill itj avstanden avskrekkandes og dramatisk vil je tru - det handle berre om 218 millimeter - hell 21,8 centimeter. Det dreie si om åtte millimeter mer enn bredda på et A4-ark. Men så kan du kan prøve å rekne det om te prosenta? Hvis huggu mitt virke omtrent som det ska så kjem je te at det må dreie si om nåe over tusen prosent forskjell milla det hytteiaran ha rekna si fram te og det SNO ha rekna si fram te.

Oansjitt så tye je at SNO og hytteiaran ska møtes bortme butikken, gå inn og kjøpe si en ny tomståkk der dæm passe på at nullen står på såmmå plassen på begge to. Så kan dæm gå på ski innåt Råtåsjøen - førr SNO e ette det je ha fått med mi ganske restriktiv med å gje lov åt skuterkjøring - og så må dæm bruke begge tomståkkan og måle samtidig. Så fe vi sjå om en tomme e en tomme og en millimeter e en millimeter førr både SNO og hytteiaran. Og te slut kan dæm rekne ut ker mye de to millimetran - hell tjueto centimetran ha kosta - og så kan dæm rekne ut millimeterprisen. Men dokk må bruke nåe anna enn tomståkken te å rekne ut den prisen, da!

Ke prisen va førr å droppe innom kjerka på Sta'a og gifte si hell bli døpt vet je itjnå om, og det e hella itj så viktig. Førr når je sjer at det va fem brølløp og to dåpsseremonia når kjerka inviterte te drop-in, så va det helt sikkert verdd prisen.

Je tye det e sprekt je, at kjerka finn på nåe nytt. Det e fill itj akkurat det vi førrbind med den institusjonen sånn te vanlig. Og je tenkje på dæm som ha tenkt at dæm gjenne kunn ha gifta si, men itj vil ha nåe opstyr - itj vil ha nåe lag og hella itj ha tenkt at så mange egentlig trøng å våttå at dæm gifte si - dæm kan stikke innom ved neste korsvei og få det unnagjort med både prest, klokkar, organist - og te og med brølløpskake og sjampis. Gratulere alle sammen - både dokk som vart gift og døpt - je ha førrstått at dokk fekk både høgti' og verdighet ti seremonian. Så kan en berre tenkje si keffer nåen andre drop-in-muligheta som ligg og vente på nytenkjandes kjerkfolk.

Det ha antagelig kømme som en overaskels på politikaran på Sta'a at det bli fødd onga. Førr no e barnehagan full, det e onga som itj fe plass og det e førreldre som førrtvile. No ska det visst vårrå politisk enighet om at det må bygges nåe, men slikt kan itj skje over natta vet dokk. Byråkratiets kvenn mæl itj akkurat fort - det ska planlegges og reguleres, det må ut på anbud det må vårrå klagefrist på anbud - det må settes spae i jola og det må opp nåen hus som passe te å vårrå barnehage. Da kan det fort hende at nåen tå dæm som hadde bruk førr barnehage i stella ha bynt på skolen når alt e klart - hell dæm fe barnehageplass på Os. Ja, keffer itj - det tek et kvarter å kjøre! Hadde dokk budd ti en storby kunn den kjøreti'a ha te'e både en halv og en hel time. Så takk før hjelpa, Os, det e fill slikt en har go'e naboa førr. Go' hælj åt alle - med og uta tomståkk!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken