Det går ne'over med oss

GIR FEIL BILDE: Det er flere turister på Røros enn man skulle tro.

GIR FEIL BILDE: Det er flere turister på Røros enn man skulle tro.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det går ne'over med de fleste kommunan ti region' vår. Og da tenkje je itj på verken sau hell tørkesåmmår, men på folketalet. Det e flere som går i graven enn som kjem te væla, og flere fløtte ut enn inn.

DEL

Uta stugguglasetJe trudde at folketalet gjekk rett i véret på Sta'a, je. Førr når je ha vørre nåen tura inni gaten i såmmår så ha det vørre tjukt tå folk, både store og små, og det va itjnå som tyda på at folketalet hadde gått ne'over. Men så kjem statistikken førr det siste halvåret som vise at det itj e så mange rørosinga lenger som det va i fjol. Toogførti færre ha vi vørte sea nyttår, og den største årsaken e at det itj bli fødd nok onga. Fødselsunderskuddet som det hete, på minus fjorten som utgjer mye tå årsaken - samtidig som det va flere som fløtta ifrå enn te Røros. Så der har vi problematikken. Je skull tru at nåe tå det enklaste å gjerra nåe med e å snu fødselsunderskudd te fødselsoverskudd. Der e det snakk om å laga onga - og passe på at det bli fødd flere enn det dør. Så enkelt, men likvæl så vanskelig. Førr sjøl om det sikkert e stor aktivitet ti mange soverom så hjølp det itj hvis det itj bli nåe mer tå det. No førr ti'a e det slik at alle vil vente med å få onga te dæm har alt anna på stell; både nytt hus og fast jobb ette å ha studert ferdu - og et etablert fast og stabilt forhold åt den som eventuelt e barnefar.

No e det itj berre Røros som slit med å hållå folketalet oppe - je sjer at Tynset å har et enda større underskudd tå nyfødde - men der vart dæm redda tå at det va flere som fløtta inn enn ut tu kommunen. Så sjer je at Os og Folldal bli enda minner enn dæm ha vørre, mens Holtålen hell si nåenlunde likens. De enastan som kan notere si førr å ha fått flere innbyggara, det e Alvdal og Tolga. Je ha tenkt og tenkt att og fram og hit og dit, men kan itj kåmmå på ei enaste truverdig førrklaring på keffer det ha skjedd. Men undrendes ti' e fill itj førrbi, så da fe vi gratulere og vårrå gla' på vegne tå de to kommunan.

Husprisan kan sjølsagt ha nåe med vekst å gjerra. Je såg her på nettavisa åt Retten at prisnivået på leiligheta på Sta'a va like høgt som i by'n - det vil sei Trondhjem.

Da ska det nåe te førr onge ti etableringsfasa å kåmmå si inn på boligmarkedet. No såg je at det her dreide si om leiligheta som itj va underlagt buplikt - altså kunn dæm brukes som hytta - hell fritidsboliga om du vil - og da går sjølsagt prisen te værs. Førr da kjæm det byfolk med mer pæng enn godt e og driv opp prisen så dæm som itj har så mye pæng som godt e itj har sjans te å følje med på budgaloppen. Og det e en budgalopp som itj e like galopperandes på Alvdal hell på Toljen - og da kan det vårrå en grei inngangsbillett å fløtte dit det e rimeligar å bu. Så kan 'n sjølsagt ha ti bakhuggu at prisen bli adskillig lågar hvis dokk skull kåmmå te å sæll nåen gong å da. Så det e ei vurdering en må ta med si - kjøpe du bellig på Toljen hell på Alvdal - så e det en gevinst du tape hvis du sæll att. Så det e stadig nåen vurderinga som må gjerras - men hele region skrik ette flere unge folk med god utdannels - og ette flere onga som kan fylle barnehaga og skola. Så det e berre å stå på - bokstavelig talt!

Røros ha kømme nåenlunde brukbart ut tu kommunebarometret åt NHO - som hete Næringslivets Hovedorganisasjon. I den førrbindels så va NHO-sjefen førr Trøndelag - tidligar Frp-statsråd Tord Lien på Sta'a med blomster. Og så ba 'n Røros kommune jobbe mer med parkering. Ke 'n ha vørre hen de siste tretti åra 'n Tord Lien tru - parkering i sentrum ha vørre på sakskartet og ti lesarinnlegg og ti utvalj og komitea og formannskap og kommunestyre mer og minner samenhengandes sea biltrafikken tok si opp på sekstitalet. Så det va fill itj akkurat nåen pangnyhet 'n kom med NHO-sjefen den her gongen. Men han ska ha førr at 'n tok si ti'a te å kåmmå te fjells en tur - det e ofte mye lenger frå Trondhjem te Røros enn det e frå Røros te Trondhjem. Og je rekne med at 'n kjørdde bil, førr å få det te å klaffe med offentlig transport opp og ned på dagen milla Røros og Trondhjem og tebakers - det kan vårrå ei utfordring. Den enklaste transporten i så måte e Helseekspressen - men da må du i utgangspunktet vårrå dålig hell ha time åt en hell anna spesialist i by'n.

Men når det gjeld parkering, så skull det fill gå an å få te et parkeringshus i et par etasja om itj anna. Det ha dæm fått te uti Funäsdala - og der e det te og med gratis å sett frå si bilen. Men nåen må snakke samen og bli enig om kess det ska finansieres som det hete - førr å få te flere parkeringsplassa uta at nåen vil betala førr dæm, det går itj. Da bli det berre diskusjona i enda førti-femti år uta at det skje så mye mer enn akkurat det. Kanskje NHO kan trø te med nåen krona?

I dag e den aller siste dagen i ettesåmmårmånen august, og i mårå starte haustmånen september. Trøng itj å vårrå så gali det, egentlig, det kan fremdeles bli vér førr stuttbokse og stuttarmatrøye, og farjan ti skogen bli mer og mer farjerik utover. Kanskje det te og med kjem en snødett om itj så lenge. Je såg førresten i hæljen som va - hell kanskje va det rett før hæljen - at Håmmålsfjellet va kvitt tå nysnø. Det e forsmaken - ettekvart bli det dagligdags. Og skull det no bli slik at vintern bli like full tå høgtrykk som såmmårn va, så bli det god gammeldags kalde. Og skull lågtrykka stå i kø, så bli det mye snø og vind. Vi fe ta det som kjem - vi har fill itj nåe valj.

Dokk fe ha ei fin hælj, kose dokk med det dokk kose dokk best med, og kanskje det kan hjølpe oss te å få fødselsoverskudd.
Artikkeltags