Kost vekk vinter'n

Artikkelen er over 3 år gammel

Det skifte fort her oppme' fjellbandet - no ha vi hadd påskvér i nesten ei hel vukku - og lenge ette at påska va ferdu. Vi ha kømme uti mai, og vårpussen ha bynt milla snøfånnom - og skiføre har vi fill enda ei vukku hell to.

DEL

Det e adskillig å rydde opp att ette at vinter'n ha bynt å vike plassen førr vår og såmmår, berre veia og gata. Alt som ha vørte strødd i vinter ska kostes opp att. Ska lure på ker det bli tå all den sanda og grusen som veivesenet og kommunearbearan ha strevd å hadd på i vinter førr å berje både lårhasja og kollisjona. Bli det kjørdd uti elven hell bli det lagra en hell anna plass. Det må da fill gå an å bruke opp att sanda te neste vinter - førr en ting e je alldeles sikker på, og det e at det kjem en vinter te og at den bli både snøåt og isåt og trøng grus og sand førr å berje nåen lårhasja og stoppe før det smell.

Oppme mei ha det bynt å kåmmå fram berrflekka på plena, og je sjer at det ha vørre nåen der i vinter og kosa si punni snøen. Det e lausgras og ganga der nåen smågnagar ha budd og gjømt si. Je sjer at hårrån ha gnege tå barken på nåen buska akkurat oppme der snøkanten ha gått, og je sjer at snøfresen ha te'e med si mer enn berre snøen når 'n ha kjørdd førrbi utpå veien. Så da e det berre én ting å gjerra - hente riva og busksåksa og gå i gang med raking og kløpping. Så fe je lure mi te å tenne på et bål attåt - je vet itj om det e alldeles lov, men je ha mura rundt med sten så det ska itj vårrå nåen fare førr spredning. Spørsmålet e hella ke naboan sei hvis vindretninga itj e slik som 'a helst skull vårrå.

Apropos vind, så sjer det ut te at det kan blåse frå omtrent alle retninga ne'på coopen på Sta'a. Fyst vart det historia når det kom fram at det sto såpass dålig te at dæm mått byne å sjå på om dæm skull gå samen med nåen andre og større og sterkare lag - slik som coop Oppdal hell coop Midt-Norge.

Det vart nåen diskusjona på årsmøtet, og nåen vil hit mens andre vil dit, mens atter andre vil at dæm ska fortsett førr si sjøl. Så førrtærdde styreledarn om ke han mente, og va ganske klar på at 'n tøkte det villa vårrå best at dæm gjekk inn ti Midt-Norge. Han førrtærdde å at det itj va berre år med nybygging som gjol te at pængan itj strakk te, men at det itj sto så bra te med drifta. Dæm brukte antagelig mer pæng enn dæm tjente - og det ha bestandig vørre dålig butikk. En trøng itj vårrå verken rakettforskar, revisor hell regnskapsførar førr å førrstå at det går gali når driftsutgiftan bli større enn driftsinntektan. Da går drifta i minus - så enkelt e det!

Og no ha styreledarn antagelig fått såpass med motvind at 'n ha te'e hatten sin og gått ut tu coop-styret. Ska tru ke som skje no framover. En ting står sikkert alldeles fast; og det e regnskapstala og tala som vise at det itj går spesielt godt økonomisk og at det må gjerras grep. Det neste e fill at nåen bli enig om kven som ska ta nåen grep, og så kjem det vanskeligaste; å bli enig om keffer nåen grep som ska gjerras.

Om det bli å gå inn samen med Oppdal hell Midt-Norge - hell bli ståan førr si sjøl ska itj je ha nåa førrmening om, sjøl om je har medlemsbok på coop'en. Altså e je en tå dæm som e eiar tå coop Røros, og som ska ha et ord med i laget.

Det kan fill ligge an te et ekstraordinært årsmøte om ei stund, kanskje??

Gjettjønna kjems te å bli alldeles fisktom sjer je. No ska tjønna fylles medd rotenon førr å ta knekken på morten. Det ska visst vårrå en ofisk som itj har nåe uti Gjettjønna å gjerra, og som itj har nåe ti Glåmen hell Hådalsvassdraget å gjerra hell. Men kess i all væla ha 'n kømme uti Gjettjønna? E det en hell anna luring som ha hadd 'n med si ti ei plastbytte frå Mjøsa hell? Førr det e fill itj slik at 'n ha kømme alldeles tå si sjøl og plutselig dukka opp uti tjønna - uta at 'n har nåen artsfrender uti Glåmen hell uti et anna vatn som har direkte teknytning åt Gjettkjønna?

Oansjitt så kan det fill vårrå greitt med ei fisketom Gjettjønn en periode, så kan 'n sett ut aure og røye og slik fisk som bli rau i kjøttet og som smaka best ti stekpanna.

Førr det må da vårrå en gørgo' ide å gjerra Gjettjønna te ei fiskeperle med go'fisk slik at rørosinga - og tereisandes - kan få fine naturopplevelsa så og sei midt i sentrum - og kanskje te og med sikre syndagsmeddan attåt. Det kunn ha vørte lite tå en attraksjon, det - da ha vi hadd både Doktortjønna og Gjettjønna som sentrumsnére rekreasjonsdestinasjona førr fiskare i alle aldre.

Flyplassen va på det meste tå riksdekkandes media førr nåen daga sea, såg je. Bombegruppa kom ti helikopter, flyplassen va evakuert og toge fekk itj passere førr det at lina ligg førr nére flyplassen. I sikkerhetskontrollen hadde dæm kømme over nåe som kunn minne om sprengstoff, og alle forholdsregla vart te'en. I ettetid kan en kanskje flire lite tå at det va en del åt ei røntgenmaskin på Tynset sjukehus som fekk istand hele sirkuset, men der og da ska 'n kanskje vårrå gla' førr at slikt bli te'en på alvor. Det e nemlig itj godt å sei ker idiotan finn på - om dæm kjøre lastebil inni ei gågate i Stockholm hell bruke dynamitt ti ei undergrunnsvogn i Paris. Da kan dæm sikkert finne på å gjerra nåe faenskap på flyplassen på Sta'a å.

I hæljen e vi godt og væl uti mai - skårrån ligg like fin, og kaldegradan om natta gjer at det mæsta e blått som gjeld punni skien. Førr den som hella vil ha berr asfalt hell grus, så e det berre å pusse opp sykkelen, fylle ti luft til dekka og putte hjelmen på huggu. Og skull du ha mest lyst te berre å plassere di ti solveggen med ei go' bok, så e det helt innaførr å! Ha ei riktig fin hælj, kos dokk!

– puss

Artikkeltags