Aursund-sik te nye høgda

Av

Aursund-kaviar, røykasik, gravasik og anna sik. Mulighetan e mange no når sikfiskarlaget ha kømme si over uttynningsfisket og ska inn ti næringsfisket. Mange ha prøvd å utnytte siken tidligar - je håpe dæm lykkes no!