Gratulere med nyskole

Av

Je tenkje som så, at hvis fylkeskommunen ha brukt langt borti tohundre melliona på å restaurere, pusse opp og bygge nytt utpå skolen - da ha dæm iallfall itj tenkt å legg ned. Det e hella på ti'e med ei landslinje, kanskje?

DEL

Uta stugguglasetI fjol va det brakkeliv både førr eleva og lerara - i år bli det nye friske lokala som berre innby te lering. Og jaggu vart dæm ferdu, og det e hella itj verst når 'n sjer og høre om byggeprosjekt som både dreg ut i ti' og som blir dyrar og dyrar og dyrar ette som dagan går.

Men akkurat no, ska je berre vårrå gla' på alles vegne førr at nyskolen sto klar når elevan troppa opp te fyste skoldag i går, tosdan! Det må vårrå spennandes både førr dæm og førr leraran å ta i bruk alldeles nye og tidsmessige lokala. Og som je allereie ha gjedd uttrykk førr - nybygg må bety at skoleiarn mene nåe med det, og den meninga må fill vårrå at det ska satses på viaregåandes utdanning på Røros. Så da e det berre å bruke huggu og det som e utdelt tå kreativitet førr å laga utdanningsløp som mange ongdomma vil vårrå med på - og gjenne ongdomma som kjem utafrå region. E vi gørheldig så e det kanskje nåen tå dæm som bli buandes her ettepå - og kan vårrå med å trekke ned snittaldern på befolkninga. Det trøngs så sårt!

Så sjer je at 'a Hilde rektor må overlate vælkomsttala åt en vikar den her gongen førr det at ho ha sykla si tå og e sjukmeldt med hjernerystels. Du må kåmmå på, vet du, at det itj e nødvendig å sykle så fort bestandig, at det bærs tå veia. Å sykle tur e artut det å, sju!

Men ho ha kanskje fått behandling på sjukhuset på Sta'a? Sammen med mange svenska? Førr je sjer at sjukhuset ha hadd samarbe med broderfolket i øst om å ta si tå folk som trøng sjukhusbehandling. Fastlegen i Funäsdalen ha kømme fram te at pasienta som ska te olike undersøkelsa og behandlinga fe fortar hjølp hvis dæm rese over grensa te Røros, blant anna, enn om dæm ska gå heme og vente på ledig plass på et svensk sjukhus. No har je itj nåe slags belegg førr å tru og mene nåe som helst om svensk sjukhusvesen, men kan det vårrå førr det at sjukhusa e sentralisert og at det e langt å fårrå førr eksempel førr dæm som bur i Funäsdalen? Kan det vårrå slik at svensk sjukhusvesen ha fått gjønnomførdd det som norsk sjukhusvesen ha prøvd på i førti år - å legg ned alt som e utaførr bygrensom og samle alt ti digre uoversiktlige sjukhusanlegg? Je berre spør - og har itj et enaste svar. Men det har kanskje en hell anna politikar, førr eksempel 'n Trygve Slagsvold Vedum, som no rese rundt på driv valjkamp før vi ska levere stemmeseddelen om en knapp måne.

Førresten skull det fill berre mangle om vi itj skull hjølpe sjuke svenske naboa så godt vi kan. Det e da berre rett og rimelig - og e uttrykk førr go' folkskikk og godt naboskap.

Godt medlemskap kan en fill itj akkurat sei at det e ti pensjonistpartiet ne'i Holtålen. Je vet itj om det har samenheng med at det ha kømme en tå landets sterkaste hutigladera i Ålen, men iallfall e det en del på lista åt pensjonistpartiet som ha vørte fullada og fått mer enn nok tå valjkamputspell og intern oenighet ti partiet. No e det itj ovanlig at det må te nåen runda internt ti et parti førr å kåmmå fram te en gyllen middelvei som det hete, men de rundan ha nok itj vørre gjønnomførdd ti lokalpartiet.

Derførr sjer je at det e fire stykkjya på lista som ha te'e bladet frå munna, som det hete, og sagt klart ifrå at dæm verken kjems te å stemme på partiet, dæm vil itj at andre ska stemme på dæm, og kan itj på nåe vis stå førr den politikken som partiet vil føre. Itj vil dæm ha vekk eiendomsskatten førr dæm frykte konsekvensan, itj vil dæm ha vekk Gauldalsløypa - hella tvert om - og dæm e langt frå sikker på at partiet kjems te å ta vare på landbruk og rettigheta førr grunneiara. Så dermed vart det brann ti pensjonistleiren - så fe vi sjå ke som skje ette valjet. Je tru itj at Pensjonistpartiet i Holtålen fe ordførarn, førr å sei det på den måten.

Ellers sjer je at barnehaga e en lukrativ virksomhet. Rørosingan som fann ut dæm skull sæll søtten barnehaga innkasserte trihundreogfemogseksti melliona. Da e fill pensjonisttilværelsen sikra vil je tru. Det e fill det en kan kalle å treffe rett bransje ti rett ti' - og det e det itjå gali ti. Det je førrundre mi litegrann på, e at private barnehaga ska kunna gje en slik gevinst, mens kommunale barnehaga berre såvidt går rundt. Je har itj svara her hell je, men at dæm drives på olike måta kan det fill itj vårrå tvil om.

Men når det gjeld barnehaga da, så byne fill de flestan å kåmmå si på plass att ette såmmårferien. Vi e midt ti august, livet rundt om ti bedrifta og virksomheta byne å normalisere si, og det e berre å gå igang med en ny sesong - haustsesongen.

Da kjem bærplokkinga, soppsankinga, skolarbe, haustsalje, rypjakt, æljjakt, rensjakt og alt anna som høre med. Det som e planta og sådd ska opp att tu jorden og vi ska forberede oss på en lang og kanskje kald og iallfall mørk vinter helt te vårsola tine opp att både utapå og innapå. Og imilla der så kjem både julemarked, advent, jul og nyttår, martna og vinterfestspell.

Det e nok å ta si te, og no sjer je at bryggerie på Sta'a ha kømme si på føten att og fått i véret omsetninga, så da skull vi fill ha nåe å drikka attåt utover hausten. Lokal mat har vi som kjent nok å ta tå, så da fe vi berre kjøre på som best vi kan.

I hæljen hadde je tenkt at je skull ta mi en tur førr å sjå om je fann molte. Je ha snakka med mange, men det e ingen som ha fønne nesten nåenting - og det dæm ha fønne e mæsta itj nåe å ha. Je må fill ivei å sjå sjøl. Go' hælj!Artikkeltags