Må skite om dassen e borte

Av

Når det e som mest folk på Toljen, så fløttes utedassen frå den finaste rasteplassen attme gammelbrua te en anna plass. Men folk slutte itj å skite førr det om dassen e borte! Dæm både trø og skit ti graset.