Du kan itj berre kjøre vi'ar

Av

Det e nåen som skull ha te'e opp att førarkortet! Det skull vårrå godt kjent førr alle som kjøre ett hell anna på veien at det e både lovpålagt og itj minst folkskikk å melde ifrå hvis en e så oheldig å kjøre på et dyr!