....ke va det je sa!

Ja, så vart det slik! Det e itj mer enn ei vukku sea je prisa go'véret som ha varma sea påska starta. Der nevnte je å dæm som sa «berre vent, vi fe nok att det». Og i dag går dæm gla og førrnøgd rundt i vårvinter'n og sei:
Av
Publisert

Overraskandes va det fill itj hell, at vi skull få att en snødett og en iskald nordavind med kvikksølvet godt plassert under streken førr spek. Alle som ha levd oppunder fjellbandet nåen år vet at det enaste som e sikkert med vårvéret e at det e osikkert. Det e derførr at datoer førr skifte frå vinter- te såmmårdekk og omvendt kun e veiledandes førr oss som bur heroppi, og at ullundertøy og tjukke boblejakka ailler e langt unna.

Det e vanskelig å sjå samenhengen med mai-véret om tosdan med global oppvarming. Men det je ha registrert e at det te og med på Sta'a ha vørte et kaillar klima førr dæm som tek på si en jobb førr fellesskapet. Da tenkje je på dæm som ha vørte utsetta førr hets - te og me ti eget hem - førr at dæm ha vørte værdd inn ti ei nemnd og prøvd å gjerra en jobb dæm ha vørte setta te. No kan det hende at dæm ha bomma lite grann på den jobben dæm ha gjort, men je kan ailler tru at det e med vilje. Så da tye je det e total mangel på folkskikk å ringe på og kåmmå med hets åt dæm som tross alt ha gjort det dæm trudde va rett.

Dokk som ringe på og kjem med ofine ord og hets; ha dokk ailler gjort nåe gali sjøl? Ha dokk ailler gjort nåe som dokk i ettekant ha fønne ut itj vart som dokk hadde tenkt? Dokk må føle dokk utrulig perfekt - som kan telate dokk å rakke ned på andre. Det e nemlig slik at alle kan gjerra feil - det ha je sjøl gjort en gong!

Konsekvensen tå at folk som stille si te disposisjon førr å gjerra en jobb førr fellesskapet bli utsetta førr å få grovkjeft tå nåen som kjem på døra, e at det itj bli atte nå' mange som stille si te disposisjon. Og dæm som står bakerst ti køa e ganske sikkert dæm som hetse mest, enten det e å kåmmå på døra hell om det e på såkalte sosiale media - som je ettekvart ha vørte mer overbevist e førr ososiale media å rekne. Je bli skremt når folk reagere som dæm gjer, med trusla og bannskap og angrep både verbalt og ti skriftform mot folk dæm e oenig med. Det e rett og slett et demokratisk problem og en fare førr nettopp demokratiet når folk driv på slik.

Kess en ska gjerra nåe med det har itj je nåa oppskrift på, men det kan vårrå lurt å byne i skolen, tenkje je. Med et eget fag som hete folkskikk! Vi må nok starte med dæm som e ong - førr vaksine vrangkjelka e det vanskelig å få gjort nåe med - oheldigvis.

En kan vårrå enig hell oenig med førrskjellige persona hell politiske parti hell lag og førreninga. Men det bety itj at det ene e rett og det andre gali hell omvendt - det kan berre vårrå førrskjellige måta å gjerra ting på. Så kan oenigheta gje si uttrykk ti en fruktbar diskusjon, førr eksempel, der en kan kåmmå fram te det som på fint hete gylne middelveia. Det e slike veia som muligens gje mest framdrift. Og så handle det om å innsjå at det e flertalet som bestemme og at det itj på død og liv må gjennomføres omkampa.

Bondens gull e det kalt, det som ska fram frå sprengfulle møkkkjillara no i maidagan. Det e et årvisst fenomen, og en nødvendighet førr alle dæm som driv med gard og dyr og matproduksjon tå olikt slag. Men det e itj alle som tye at møkka har gull-lokt, sjer je. Stadig oftar e det slik at møkk-kjøringa føre te at bonden fe meldinga på innboksen som levne liten tvil om ke avsendern mene om den mest nødvendige delen tå gardsdrifta. Ingen møkk - ingen avling. Men det e kanskje itj mer å vente når en stadig større del tå norsk befolkning tru at køttet og mjølka og resten tå landbruksproduktan bli laga på butikken, og itj vet at det ligg mye arbe bakom, blant anna å gjødlse jælan - altså spre møkk. Så dokk som itj tåle møkklokta - fløtt te et stelle der det itj e landbruk. Og hvis regjeringa fe det som dæm vil, så bli det flere og flere slike stella.

Det sprekaste på Sta'a i førrvukkun va forslaget te nytt bibliotek på Nilsenhjørna. Der ha samvirkelaget engasjert arkitekta som ha bygd inn hele eiendommen og tetta att mot veien åt Tufta og laga glashus inni gåla. Det kan vårrå nåe, det. No ha biblioteket vørre midlertidig oppi Krogfabrikken i rundt tretti år, og ska det nåen gong kåmmå si derifrå så må det skje mens det finns atte folk som kjem ihau at det va midlertidig plassert. Dæm som itj ha opplevd nåe anna enn bibliotek oppi Krogfabrikken, tru sikkert det ska vårrå der permanent.

Men tebakers att åt forslaget på hjørne' - det har en prislapp på godt over tretti milliona - og som alle slike prosjekt så kan en sikkert legg på ti-tjue prosent kostnadsoverskridelsa og desslike. Men lell! Hvis samvirkelage e villig te å bygge, så tru je kommunen ska vårrå villig te å leie. Je vet itj kess det bli med dæm som allereie e ti gåla - både Retten og et kunstgalleri hell te der i dag. Det må fill gå an å finne en kvarsin krok åt dæm ti det nye bygget å, tenkje je, så bli det flere å dele leia på. Og je tenkje at det må vårrå midt i blinken både førr lokalavisa og galleriet å vårrå ti et hus med bibliotek der det går folk inn og ut kvar dag.

Den som lev fe fill sjå, det kjem nok te å ta ti' før det enten bli et ja hell et nei. Førr alt ska behandles både her og der fyst - og det skull itj førrundre mi om det ligg an førr både den ene og andre politiske omkampen før resultatet e klart. Og så kjem alle dæm som ska kjefte og smelle og bruke ososiale medier te å gje uttrykk førr si ega mening - som sjølsagt e den enaste rette og at alle som mene nåe anna e kunnskapslause tullinga. Ha ei fin hælj i snøvéret!

– skikk


Artikkeltags