– Velg utdanning som gir deg jobb

Det er viktig at elever velger utdanning som kan gi dem jobb i regionen. Og det er for få rørosinger til å dekke behovet.