Slik gikk det med skolene i Fjellregionen

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er særlig på yrkesfag skolene i Fjellregionen havner på plussida.

DEL

Tirsdag presenterte Kunnskapsdepartementet statistikk som viser at de videregående skolene i Hedmark er best i landet når det gjelder hvor mye de bidrar til å få elevene til å fullføre og bestå.

Den samme statistikken forteller at det er stor variasjon i Trøndelags-skolenes bidrag til elevenes gjennomføring.

– Trøndelag har en jobb å gjøre for å gi alle elever like gode muligheter, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

De nye indikatorene fra Utdannignsdirektoratet viser hvor mye den enkelte videregående skole bidrar til å løfte elevenes karakterer, få elevene til å bestå og sørge for at de ikke slutter undervegs.

Om vi kikker på tallene for de tre videregående skolene i Fjellregionen, kan det se ut som det er på yrkesfag det står best til.

Røros videregående skole: Der landsgjennomsnittet er tallfestet på skalaen til null, ligger de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på Røros videregående så vidt under med –0,1 på karakterpoeng, men ligger over med 1,7 på årsbestått og 1,4 på deltakelse.

Studiespesialiserende på Røros har alle tre indikatorer på minussida: –1,5 på karakterpoeng, –1,1 på årsbestått og –1,5 på deltakelse.

Nord-Østerdal videregående skole: Om vi flytter oss til skolenaboen på Tynset, ser vi at de ligger i nærheten av landsgjennomsnittet for studiespesialiserende her også, med en liten retning mot minus: –0,7 på karakterpoeng, 0,8 på årsbestått og –1 på deltakelse.

Yrkesfag ved NØVGS gjør det bedre: 3,4 på karakterpoeng, –0,3 på årsbestått og 0,9 på deltakelse.

Storsteigen videregående skole: I Alvdal ligger Storsteigen, som tilbyr landbruks- og naturbruksutdanning. Her rager de høyt på årsbestått, med hele 8,4. På karakterpoeng har Storsteigen 0,3, mens det kommer en liten minus på deltakelse, med –0,4.

Karakterpoeng handler om å løfte elever faglig. Årsbestått viser skolens bidrag til å få elever til å fullføre og bestå, og deltakelse forteller om skolens bidrag til å holde på elevene slik at de ikke slutter. Tallene i statistikken er fra skoleåret 2017-2018.

Artikkeltags