Uten Lars Inge hadde ingen av oss verken sett eller hørt kulturlivet på Røros

Koronatiltakene har ikke bare hevet den tekniske kompetansen til de av oss som ikke kunne stort fra før. Også fagpersonellet på Rørosteknikk har fått prøvd seg.