Utested "prikkbelastes" for å ha skjenket øl til kunder etter klokken 02