Utsatte sak om fradeling av tilleggsjord til Johaugen – nå skal politikerne se nærmere på det aktuelle jordet