Legesenteret skulle opprinnelig ha vært på plass i nye, midlertidige lokaler på Øverhagaen 20. mars.

- På grunn av problemer med levering av nødvendig utstyr ser vi oss nødt til å utsette flyttingen av legesenteret, opplyser konstituert virksomhetsleder for helse i Røros kommune, Frode Bukkvoll.

Dermed vil Røros legesenter fortsatt være å finne i gamle lokaler i Henrik Grønnsvei inntil videre.

- Vi kommer tilbake til ny flyttedato senere, opplyser kommunen.