Gå til sidens hovedinnhold

Uttalelse fra Ungdomsrådet i Fjellregionen om skoletilbudet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi viser til invitasjonen til å komme med innspill til tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Innlandet 2022-2023.

Styret i Ungdomsrådet for Fjellregionen, som er et frivillig samarbeidsorgan for alle ungdomsrådene i kommunene i regionen, har behandlet en sak om dette på vårt møte 19. august og mener følgende:

- Det er meget bra at alle tilbud som nå er i iverksatt ved Nord-Østerdal videregående skole på Tynset og Storsteigen videregående skole på Alvdal planlegges utlyst for skoleåret 2022-2023. Det er positivt, og støttes.

- Det er flott at fylkeskommunen tok utfordringen med transport mellom Hjerkinn og Alvdal på alvor, og har etablert et tilbud som gjør det mulig fra i høst å kjøre kollektivt fredag og søndag for elever fra Nord-Gudbrandsdal. Dette må fortsette.

-Vi ber om at ønsket fra Storsteigen om utvidede plasstall på VG1 Naturbruk- landbruk fra 15 til 24 blir innfridd, slik også Regionrådet for Fjellregionen har sagt i sin uttalelse.

- Vi er også enig i at høstens vedtak om utlysning av tilbud bør gjelde både for skoleåret 2022-2023 og 2023-2024, slik at det skapes mulig med en skikkelig dialog med regionene om framtidens tilbud, mer forutsigbarhet for tilbudet til oss unge og at kanskje nye måter å drive skolene på blir diskutert.

Dette arbeidet vil vi bli en del av, og Trøndelag fylkeskommune må være med siden Røros videregående skole er viktig for ungdommen i hvert fall i noen av kommunene våre.

- Fra Fjellregionen er det gjentatte ganger påpekt at normtall-prinsippet må behandles med et visst skjønn og romslighet, ikke minst med tanke på at vi og andre områder i Innlandet har distriktskoler i meget spredtbygde regioner. Og det må tas høyde for at søkertallene kan variere noe fra år til år. Hvordan dette skal løses bør være sentralt i den nødvendige dialogen.

Kontakt om videre arbeid kan skje gjennom vår sekretær, regionrådgiver Rune Jørgensen.

Kommentarer til denne saken