Uvanlig store snømengder i fjellet gir stor fare for flom. Dette er derfor hydrologens bønn

Bare to til tre ganger siden 1958 har det vært mer snø i fjellet på samme tidspunkt som i år.