Uværet: Meldinger både fra bilister og politiet

Av