Solid Sp-fremgang, men Ap er fortsatt desidert størst på Røros