Sa opp avtale om samarbeid

BRØT MED AP: SVs Elise Grønli brøt avtalen med Torbjørn Wolden og Arbeiderpartiet fredag kveld. Det åpner for at Jan Håvard Refsethås fortsetter som ordfører. Dette bildet er tatt etter pressekonferansen torsdag morgen hvor Elise Grønli sa at hun var godt fornøyd med avtalen med Ap.

BRØT MED AP: SVs Elise Grønli brøt avtalen med Torbjørn Wolden og Arbeiderpartiet fredag kveld. Det åpner for at Jan Håvard Refsethås fortsetter som ordfører. Dette bildet er tatt etter pressekonferansen torsdag morgen hvor Elise Grønli sa at hun var godt fornøyd med avtalen med Ap. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

SV har sagt opp samarbeidsavtalen med Arbeiderpartiet i Holtålen.

DEL

SV sa fredag kveld opp samarbeidsavtalen med Arbeiderpartiet i Holtålen to dager etter at avtalen ble inngått. - Uansvarlig, mener Arbeiderpartiet.

På et møte mellom Holtålen Ap og Holtålen SV fredag kveld leverte SV en skriftlig oppsigelse av samarbeidsavtalen partiene ble enige om onsdag kveld. Avtalen innebærer at SV får plass i formannskapet og driftsutvalget i tillegg til at SV og Ap skal samarbeide om gjenåpning av terapibassenget.

Torsdag formiddag sa SVs Elise Grønli at hun var godt  fornøyd med avtalen.

Holtålen SV hevdet på møtet fredag kveld at det er gitt uriktige opplysninger fra Holtålen AP før avtalen ble signert.

Holtålen Arbeiderparti tar sterkt avstand fra begrunnelsen for oppsigelsen.

Refsethås som ordfører?

På møtet fredag kveld deltok Elise Grønli, Liv Rønning og Olav Nyrønning fra Holtålen SV. Fra Holtålen Arbeiderparti deltok Torbjørn Wolden, Tore Børresen og Hjørdis Stuedal.

Kan dette bety at Jan Håvard Refsethås fortsetter som ordfører i Holtålen, Hjørdis Stuedal?

- Det vet jeg ikke. Det vil vise seg i et konstituerende møte. Vi oppfatter dette svært uansvarlig, sier hun.

SV vil ikke svare

Elise Grønli fra SV ønsker lørdag formiddag ikke å svare på spørsmål fra Arbeidets Rett om oppsigelsen av avtalen.

- Vi kommer tilbake med en uttalelse fra SV, sier hun.

- Betyr dette at dere åpner for at Refsethås fortsetter som ordfører?

- Vi har ikke tatt stilling til ordførerspørsmålet.

Utover det ønsker ikke Grønli å svare på spørsmål.

Krass pressemelding

Styret i Holtålen Arbeiderparti skriver dette i en pressemelding natt til lørdag:

"Holtålen Arbeiderparti gjorde et meget godt kommunevalg i Holtålen, med en oppslutning på 47%.  Etter valget var Holtålen Arbeiderparti rede til å gå i forhandlinger med andre parti, og da fortrinnsvis SV, for å avklare sentrale posisjoner i kommunen som bl.a ordfører, varaordfører og formannskap, samt å få til en politisk plattform. Holtålen Arbeiderparti synes det er viktig å ta valgresultatet på alvor.

Holtålen Arbeiderparti har hele tiden vært klar på at SV var det partiet vi ville forhandle med. Det ble avholdt to møter med SV uten at det ble oppnådd noen enighet. På denne bakgrunn ble det besluttet at Holtålen Arbeiderparti også skulle snakke med andre parti. SV hadde allerede i første forhandlingsmøte vært meget klar på at de også ville snakke med Felleslista. Slik er politikken, partier forhandler med hverandre. Derfor hadde Holtålen Arbeiderparti et sonderings-forhandlingsmøte med Høyre om hvordan de stilte seg til et samarbeid med Holtålen Arbeiderparti. Inntrykket fra møte med Høyre var positivt, med en klar forståelse for støtte til varaordfører fra AP. Noe som er meget viktig for oss. Vi har hele tiden vært åpen ovenfor andre parti på hvilke partier vi forhandlet med. Åpenhet og ærlighet er meget viktig for oss. Holtålen AP og Holtålen SV hadde avtalt et nytt forhandlingsmøte den 23. september. På det møtet ble det oppnådd enighet mellom partiene og den ble nedtegnet i en egen protokoll. Forhandlingsresultatet skulle være godt kjent og begge partiene var godt fornøyd med resultatet. Det ble innkalt til pressekonferanse torsdag morgen der Torbjørn Wolden (AP) og Elise Engesvold Grønli (SV) presenterte resultatet. Denne avtalen var også i tråd med den muntlige intensjonsavtalen mellom partiene før valget.

Fredag kveld, 25. september, ble det avholdt et møte mellom Holtålen AP og Holtålen SV, som sistnevnte hadde invitert til.

I slutten av møtet mottok Holtålen AP en skriftlig oppsigelse av samarbeidsavtalen med Holtålen Arbeiderparti – en avtale som de selv offentlig har sagt de er godt fornøyd med. Bakgrunnen for oppsigelsen er etter Holtålen SV sin oppfatning at det ble gitt uriktige opplysninger fra Holtålen AP i forkant av avtalesigneringen.

Holtålen AP tar meget sterk avstand fra SVs begrunnelse for oppsigelsen. Holtålen AP har ikke fart med uriktige opplysninger. Vi har gitt de opplysninger vi helt klart mener er de riktige i forhandlingsprosessen. Holtålen AP står fortsatt ved den skriftlige avtalen som er inngått. Holtålen AP er av den formening om at når skriftlige avtaler er inngått må de holdes. Vi beklager den vendingen saken har tatt. Holtålen AP er opptatt av ansvarlighet og vi synes dette er svært beklagelig ovenfor de mange velgerne som støttet oss ved valget og omdømme til Holtålen kommune.

Styret i Holtålen AP"

Les også: 

Artikkeltags