Forhåndsstemmingen åpnet på servicetorget

Linda Løkken ved Røros Servicetorg håper så mange som mulig benytter seg av muligheten til å forhåndsstemme. Servicetorget har utvidede åpningstider i forbindelse med valget.

Linda Løkken ved Røros Servicetorg håper så mange som mulig benytter seg av muligheten til å forhåndsstemme. Servicetorget har utvidede åpningstider i forbindelse med valget.

Denne uka åpnet forhåndsstemmegivningen til kommune- og fylkestingsvalget. Den varer til og med fredag 6. september, før valgdagen mandag 9. september.

DEL

Under forhåndsstemmegivningen kan man avgi sin stemme hvor som helst, ikke bare i kommunen der man er folkeregistrert. På valgdagen 9. september må man avgi stemme i kommunen man er mannstallsført i, altså der man var registrert som bosatt 30. juni i år.

Vekst i forhåndsstemmingen

De siste årene har det vært en vekst i forhåndstemmingen. Under kommune- og fylkestingsvalget i 2015 benyttet 24 prosent, tilsvarende 585.250 velgere, seg av muligheten til å avgi stemme på forhånd. I 2017 ble det for første gang registrert over én million forhåndsstemmer, da 36 prosent av alle som stemte gjorde det på forhånd.

Velgere bosatt i kommuner eller fylker som er berørt av kommune- og regionsreformen skal i år velge representanter til kommunestyre og fylkesting i den nye kommunen eller det nye fylket.

Tidligstemming

Det har allerede vært mulig å tidligstemme siden 1. juli. Tidligstemmegivning er til for dem som ikke har mulighet til verken å avlegge forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen 9. september. Noen kommuner har imidlertid to valgdager. Da kan velgerne også stemme søndag 8. september

Forhåndsstemming på Røros

Servicetorget i Røros Kommune har åpent for forhåndsstemmer i ordinær åpningstid fra kl. 09.00-15.00 på hverdager, i perioden mandag 12. august til og med fredag 6. september. Tirsdager er servicetorget åpent til kl. 17.00. Tirsdag den 3. september og onsdag den 4. september har servicetorget utvidet åpningstid frem til kl. 18.00 for forhåndsstemming. Servicetorget har også åpent for forhåndsstemming lørdag den 24 august fra kl. 10.00-14.00.

Institusjonsstemming

Det avholdes forhåndsstemmegivning ved: Røros sykehjem og Gjøsvika sykehjem tirsdag 3. september. Røros sykehjem kl. 10.00 – 12.00 og Gjøsvika sykehjem kl. 12.30 – 14.30. Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på institusjonen, både beboere, personale og andre.

Ambulerende stemmegivning:

Dersom du ikke kan komme til et valglokale eller avgi forhåndsstemme på kommunens servicetorg, på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke om å få stemme hjemme, eller der du oppholder deg. Om dette gjelder deg må du ta kontakt med servicetorget senest onsdag den 4. september. Ambulerende stemming foregår etter avtale torsdag den 5. september.


Artikkeltags