Toppkandidater på Alvdal. F.v Johnny Hagen (AP), Mona Murud (SP), Ola Eggset (V), Tirill Myklebust Langleite (H), Arne Dagfinn Øynes (KrF) og Anne Therese Vanem (MDG).

Dette svarer de politiske partiene på Alvdal

I anledning valget 2019 inviterte vi leserne våre til å sende inn spørsmål som dere ønsket å stille politikerne i kommunene våre. Her ser du svarene fra de politiske partiene på Alvdal. Spørsmålene ble sendt til listetoppene i hvert parti.
Publisert