Listetopper i Holtålen. F.v Arve Hitterdal (Framtida Holtålen), Per Langeng (SP), Dag Knudsen (AP) og Olav Halvor Megård (Pensjonistpartiet).

Dette svarer de politiske partiene i Holtålen

I anledning valget 2019 inviterte vi leserne våre til å sende inn spørsmål som dere ønsket å stille politikerne i kommunene våre. Her ser du svarene fra de politiske partiene i Holtålen. Spørsmålene ble sendt til listetoppene i hvert parti.
Publisert