Toppkandidater på Tynset. Øverst f.v Erland Horten (SV), Jan Erik Larsen (H), Kjetil Lorentzen (KrF), Nils H. Øian (Pensjonistpartiet), Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng (V), Marius Krokhaug (AP), Arne Georg Aunøien (FrP), Merete Myhre Moen (SP) og Sindre Sørhus (MDG).

Dette svarer de politiske partiene på Tynset

I anledning valget 2019 inviterte vi leserne våre til å sende inn spørsmål som dere ønsket å stille politikerne i kommunene våre. Her ser du svarene fra de politiske partiene på Tynset. Spørsmålene ble sendt til listetoppene i hvert parti.
Publisert