Vil du ikke så skal du....

Av
DEL

MeningerInteressant innspill fra Venstre. Vi må begynne å diskutere kommunesammenslåing i Nord Østerdal. Da lurer jeg på hvor Venstre har vært de siste 3 - 4 åra.

Dette har da vitterlig vært diskutert i det vide og det brede. Bare til orientering så var motstanden rimelig massiv, men den regjeringen som Venstre er en del av er jo en motstander av demokratiske prosesser når det gjelder distrikts-Norge.

Det bærer jo også detteinnlegget preg av.

Venstre påstår jo i dette innlegget at sammenslåinger av kommuner i Nord Østerdal allerede er besluttet. Vi er bare ikke orientert enda. Dette er rimelig oppsiktsvekkende. Det argumenteres med at det ikke ligger økonomiske motiver bak kommunesammenslåing, kun fokus på økt tjenesteyting. Dette er vanskelig å forstå når man lever og bor i en kommune som på tross av få innbyggere, på tross av nåværende regjerings negative økonomiske distriktspolitikk, på tross av påståtte smådriftsfordeler leverer tjenester til befolkningen i Norgestoppen. Hvorfor skal vi endre på det?

Det dreier seg i all hovedsak nettopp om økonomi. Regjeringens politikk fremmer sentralisering. Dette er en ønsket utvikling basert på økonomiske prinsipper som sikkert fungerer helt utmerket i regnearket, men viser seg gang på gang mindre suksessfullt i den virkelige verden. Prinsipielt er jeg ikke nødvendig vis motstander av kommunesammenslåing, men denne bør basere seg på frivillighet og ikke tvang. Man har en tendens til å glemme at det også finnes smådrifts fordeler.

Det er utrolig hva både innbyggere, frivillighet og alle de små kommunene får til i Nord Østerdal, ofte på tross av i stedet for på grunn av.

Ha et riktig godt valg!

Artikkeltags