På Røros tar de i bruk nye midler for å øke valgdeltakelsen

Førstegangsvelgerne som er elever ved Røros videregående får stemme på skolen.