Ordfører Merete om kvinneandelen: – Jeg ble litt forskrekket. Tallet er alt for lavt

Ordfører Merete Myhre Moen i Tynset skal lede et kommunestyre der det er 22 menn og bare fem kvinner.