Valgutvalget ønsker et helt nytt styre i Ren Røros: – Vi trenger en restart

Selv om ikke alle styrerepresentanter er på valg foran generalforsamlingen i Ren Røros, mener valgutvalget til Røros kommune at hele styret bør byttes ut. Dette inkluderer også styreleder.