Var John (84) og Othelia (5) eldste og yngste «diltere»?

Mellom 50 og 100 deltakere diltet, gikk og jogget seg rundt de fem kilometerne i Hjartklappdilten.