DEBUT: I 27 år har Odd Kjøsnes seilt med Fæmund II, men aldri har han vært passasjer om bord. Kone og «trise» ombord de siste 22 årene, Kristin Aasheim, viser hvordan det kan arte seg.
Jon Høsøien

En kaptein går i land

Etter 27 år som kaptein om bord på Fæmund II kunne Odd Kjøsnes for første gang sette seg inn i båtsalongen og bli servert kaffe og vaffel av «trise» og kone Kristin Aasheim. Neste år kan han komme tilbake som passasjer – i så fall også det for første gang.
Av
Publisert