Flere biler i grøfta torsdag morgen. Sjekk status for sju vegstrekninger her