Gå til sidens hovedinnhold

Vegarbeideren Johnsen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi som bruker Rv 3 gjennom Østerdalen kan underskrive på at det vegen er ekstra dårlig der nå.

Selvsagt uttaler Tor Andre Johnsen fra FrP seg om veg – han sitter jo med ansvaret for blant annet Rv 3 i Transportkomiteen på Stortinget. Dagens samferdselsminister Hareide endret driftsklassen for Rv 3 fra B til C i 2020 med begrunnelse i at det ikke ville redusere trafikksikkerheten. Ved å redusere driftsklassen ville det bli mindre salting, sjeldnere brøyting og strøing. Dette fører til at vegen blir mindre trafikksikker både for bilister og de som har veien som sin arbeidsplass.

Veivedlikehold ble anbudsutsatt allerede i 2003, altså for 18 år siden, og da satt ikke FrP i regjering eller Johnsen på Stortinget.
Så Tore Hauge i Løten, du må nok rette din frustrasjon og kritikk mot tidligere samferdselsminister Skogholm fra Venstre. På tross av at det har vært veldig mange forskjellige ministre både fra venstre -og høyresiden, så har ikke ordningen blitt endret.

I mars 2020 sendte nevnte vegarbeider et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om trafikksikkerhet og vintervedlikehold på Rv 3. I svaret sitt ønsker ministeren å verdsette miljøet høyere, ved å salte mindre, enn det å redde liv. Dette fikk vi igjen erfare ved at det rett før jul var en dødsulykke på denne vegen gjennom Østerdalen. Vi mener at menneskeliv er mer verdt enn reduksjon av salting.

FrP kjører ikke i grøfta, som det skrives i HA av Hauge, men vi gjør alt vi kan for å holde oss på en trygg, sikker og godt vedlikeholdt veg.

Åmot FrP, Morten Kolbjørnsen
Stor-Elvdal FrP, Alexander Ramse Olsen
Alvdal FrP, Svetlana Johnsen
Tynset FrP, Arne Georg Aunøien
Innlandet FrP, Marit Ophus

Kommentarer til denne saken