Verdien på kontrakten er anslått til 2,4 milliarder kroner.

Dette melder Nye Veier i en pressemelding mandag.

I løpet av september utlyser Nye Veier konkurransen om entreprisen for E6-strekningen mellom Berkåk og Vindåsliene i Rennebu og Midtre Gauldal kommune.

Delt opp

Dette var tidligere en delstrekning i kontrakten for ny E6 fra Ulsberg til Vindåsliene.

Strekningen er nå utvidet og delt opp i flere kontrakter for å optimalisere prosjektet og være tilpasset markedet. I tillegg er reguleringsplanen for en del av strekningen endret og vedtatt.

Entreprisen består av:

  • ca. 15 km ny E6
  • ca. 15 km lokal- og fylkesveier
  • flere bruer
  • én tunnel (ca. 800 m) for fylkesveg med tilhørende styring og sikringstiltak

Firefelts motorvei

Ny E6 skal i hovedsak bygges som firefelts motorvei. Gjennom Vindåsliene skal det bygges cirka 4 kilometer 2/3 felts vei for 90 kilometer i timen. Veien skal bygges med forbikjøringsfelt i begge retninger, noe som betyr at det i praksis blir fire felt.

Konkurransen gjennomføres som en konkurranse med forhandling. Nye Veier planlegger å invitere tre til fem leverandører til å gi tilbud på kontraktsarbeidene.

Nye Veier har høye mål for klima og bærekraft i sine prosjekter. Reduksjon i klimagassbudsjett og Ceequal-sertifisering vil derfor være viktig i prosjektet.

Ser fram til å komme i gang

Leverandører som leverer gyldige tilbud, men ikke når opp i konkurransen om å bli tildelt kontraktsarbeidene, vil kunne få en kompensasjon for arbeid som er utført i tilbudsfasen.

Utbyggingsdirektør i Nye Veier, Espen Almlid, ser frem til å komme i gang med sin første nye entreprise i Trøndelag etter at han startet i selskapet i fjor høst.

Binder sammen sør og nord

– E6 gjennom Rennebu og Midtre Gauldal er en hovedåre i Norge som binder sammen sør og nord. Vi gleder oss til å komme i gang med å bygge en mer trafikksikker og fremkommelig vei. Likevel er det, som alltid for Nye Veiers prosjekter, en del forutsetninger for at vi kan gå i bygging. Et nøkternt kostnadsnivå og forutsigbar finansiering er slike forutsetninger, sier han.