Vegvesenets hverdag: Fiskesloet renner og lasten er for tung. Halvparten fikk ikke kjøre videre tirsdag

Av ti kontrollerte tunge kjøretøy, fikk fem ikke kjøre videre. Det kaller vegvesenet «en vanlig dag på jobben».