Nytt kjøremønster for bedre sikkerhet ved Hovet. Nå skal det bli tryggere for skolebarna

Av

Svevia har nå vært på plass med mannskap og maskiner etter bestilling fra Vegvesenet og merket bestemt kjøreretning med brede oppmerkede piler på asfalten.