En «komedie» bør og skal være underholdende, engasjerende og livlig. At veibelysningen gjennom Hodalen langs Fv. 26 er engasjerende er det liten tvil om.

«Underholdende» eller «livlig» kan de neppe sies å være, der de har nettopp, ikke glimret, dog «glimret med sitt fravær» i to måneder. Og ikke er det første året det er problemer etter at de slås på i slutten av september hvert år, heller.

Men denne høsten har det altså vært betydelig fravær av nevnte belysning, i såpass stor grad at antall kvelder de har vært «på jobb» kan telles på fingrene til to mennesker hvorav den ene tidligere har mistet en hånd i en ulykke.

Som en gjør de fleste andre steder ved feil eller mangler på slike anlegg gir en beskjed til den ansvarlige på dette området, i dette tilfellet Tolga kommune. Som sagt, så gjort.

Første melding vedrørende mørke lamper ble gitt allerede 07.09.21, altså omtrent to måneder siden. Så da kom det da noen og kikket litt, fikk lys på, og dro. Greit nok.

To dager senere: Like mørkt. Ny runde, sjekk her og der, og lys på. I 6 dager.

Og slik fortsatte meste av oktober, helt til det ble totalformørkelse for 4 uker siden. Og da var det nok slutt.

Det er i denne perioden sendt et antall henvendelser fra flere innbyggere i denne lille bygda til ansvarlig hos kommunen, men foreløpig uten resultat.

«Venter på elektriker», sto det i et av svarene for et par uker siden. Ja vel, men da er det vel håp, da. Trodde vi. Ulempen var at det ikke var omtalt HVOR denne elektrikeren skulle komme fra, men etter reisetiden å dømme må det være fra noe fjernere strøk enn Nord-Østerdal, siden vedkommende ikke har ankommet enda. Med mulig karantene i tillegg vil det jo naturlig nok ta litt tid, må vite.

Ærlig talt; – Dette holder rett og slett verken mål eller vann. Da er det altså BEK-mørkt, fra tidlig ettermiddag til godt ut på morgensiden. I en 60-sone, hvor det faktisk også ferdes såkalte myke trafikanter, og en vei som er en gjennomfartsvei for mange lenger ut i både egen og nabokommune, og ikke minst for en andel tungtrafikk fra øst og sør. Og der er det ikke alltid at fart tilsvarer hva skilting sier. Mer som en anbefaling.

Og med en vei som på kveld da er like godt belyst som de indre deler av en hest sin bakside er det ikke alltid like godt å ha oversikt verken for fører av kjøretøyet eller den stakkaren som måtte befinne seg langs veien. Vil tro at belysningen ikke bare er satt opp for kosen og hyggen sin del, men at det også er en stor andel av årsaken «trafikksikkerhet» inne i bildet. Og det aspektet er i alle fall ikke lengre til stede.

Så her har Tolga kommune og teknisk avdeling en jobb å gjøre. Som burde vært gjort for mange uker siden. Så gjenstår det da å se.

Er vi heldige har vi kanskje gatebelysning neste år, også.