Vekst og investering sørger for 27 nye lokale arbeidsplasser

Duett AS skal doble antall ansatte i utviklingsavdelingen fra 25 til 50 i løpet av 2021. I tillegg ønsker selskapet å ansette en HR-leder og en sikkerhetssjef ved hovedkontoret på Tynset.