Arbeidets Rett har invitert velgerne i kommunene i regionen til å sende inn spørsmål om hva partiene bør gjøre rede for før velgerne avgir sin stemme den 9. september.

Responsen både overrasker og gleder redaktør Guri Jortveit.

– Det er ingen tvil om at kommunene i regionen har mange engasjerte innbyggere som har gode spørsmål om sin kommunes framtid, sier Jortveit, som synes det er spesielt gledelig at mange rørosinger har benyttet muligheten til å stille spørsmål til toppkandidatene.

Bredt spekter

Spørsmålene spenner over mange temaer og områder - fra bompenger på fylkesvei 30 til vindmøller - fra boplikt i sentrum til sykefravær i kommunen.

– Noen spørsmål går på helt konkrete tiltak i den enkelte kommune, som blant annet hva politikerne sier om detaljvarehandel i Gjøsvika, om det ikke er på tide å gjøre noe med Heksembrua, hva som skal gjøres med Thorsheimveien i Alvdal og hva som skal skje med Folldal kino. Videre er det spørsmål om når det kommer fiber til Vingelen, om hva politikerne tenker om nedlegging av Dalsbygda skole og om det skal bygges ny svømmehall på Tynset, nevner Jortveit.

Sendes listetoppene

Nå blir spørsmålene samlet i ulike temaer, noen som omhandler det samme blir slått sammen til ett felles spørsmål.

– Så sender vi spørsmålene til listetoppene i hvert parti i hver kommune - så får de komme med sine svar. De svarene presenterer vi i Arbeidets Rett i god tid før valgdagen, forteller redaktør Guri Jortveit.