Summen er Sør-Trøndelag fylkeskommune sin andel og utgjør 14 prosent av det totale tilskuddsbeløpet på tre millioner kroner.

Der skal staten bidra med 1,8 millioner kroner, Hedmark fylkeskommune med 300.000 kroner og de fem kommunene som omfattes av Cirkumferensen med til sammen 480.000 kroner.

Verdensarvsenteret skal legges som en egen avdeling til Rørosmuseet, og tilskuddet for i år er avhengig av når en eventuell autorisasjon er på plass.

Hittil har det blitt autorisert verdensarvsentre i Alta, Geiranger og på Vega. Fylkesrådmannen skriver i sin saksframstilling til fylkesutvalget at det er behov for å øke kapasiteten på verdensarvarbeidet i regionen og at et verdensarvsenter vil langt på vei møte dette behovet.

– Et verdensarvsenter lagt til Rørosmuseet vil gi Røros og formidlingen av verdensarven et betydelig løft, skriver han, og henviser til at Klima- og miljødepartementet i fjor sommer ga tydelige signaler om at Røros bergstad og Cirkumferensen står først i køen om å få neste autoriserte verdensarvsenter.

I statsbudsjettet for i år er det avsatt midler til at det kan opprettes to nye verdensarvsentre. Med dette som utgangspunkt har Musea i Sør-Trøndelag (MiST) - Rørosmuseet - søkt om autorisasjon.

– Verdensarvsenteret skal organiseres som ei avdeling i museet. Styret i MiST vil være ansvarlig styre for senteret. Forholdet mellom verdensarvrådet og verdensarvsenteret skal reguleres i en avtale som framforhandles av verdensarvrådet og MiST, heter det i saksframstillingen.