Verjåtunet bygges om for 30 millioner kroner

Os sykehjem Verjåtunet skal bygges om. Anbudskonkurransen som er gjennomført viser at kostnadene øker med 3 millioner kroner.