Helsesista finnes på Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter og YouTube. Juryen for Vesleblakkenprisen består av ordfører og kultursjef i Rendalen kommune, sammen med representant fra fylkeslaget til Røde Kors i Hedmark. Juryen var enstemmig i valget av Tale Maria «Helsesista» Krohn Engvik til årets vesleblakkenpris. Krohn Engvik får Vesleblakkprisen på Rendalen Bygdemuseum, Bullmuseet, 14. juli.

Helsefremmende og forebyggende

Tale Maria Krohn Engvik hadde vært ansatt som helsesøster i Oslo kommune i seks år, da hun på tampen av 2016 åpnet snapchatkontoen «Helsesista». Etter bare noen måneder gikk den digitale helsesykepleieren viralt over hele landet, og hun valgte å slutte i sin faste stilling for å jobbe helsefremmende og forebyggende på sosiale medier.

Gjennom Snapchat og sine andre sosiale plattformer kommuniserer hun direkte med barn og ungdom, og hun får vite hvilke tanker og problemer som fyller hverdagen deres. Gjennom snapstories deler hun anonymt disse tankene videre med resten av #sissquaden (som hun kaller seerne sine). De kan igjen kommentere og komme med innspill på andres spørsmål som hun så anonymiserer og legger ut på sine stories.

Når hun snakker om ulike tema på Snap får hun stor respons fra seerne sine på det hun snakker om. Det ligger mye kraft i at ungdom selv kommer med tilbakemeldinger/positive budskap til hverandre, og ikke bare at Tale eller voksne generelt snakker om det.

Møte dem der de er

– Vi kan ikke forvente at ungdommer skal oppsøke voksne på støvete kontorer. Vi må møte ungdommene der de er, tilpasse vårt språk til de vi snakker med, og jobbe for å skape nærhet i digital kommunikasjon, sier Tale.

Med sine stories på Snapchat, som er en dundrende miks av seriøs kunnskap, kreativ galskap, humor, masse kjærlighet og #happymoments, deler hun kunnskap, viktig informasjon og knuser tabuer ved å snakke om tabubelagte temaer. Vesleblakkenrisen deles ut for 22. gang og bestårav diplom, statuett i bronse av Vesleblakken og 30 000 kroner som prisvinneren må gi videre til et veldedig formål. Under Prisutdelingsdagen i Rendalen bygdemuseum vil også Rendalsprisen bli utdelt og Rendalen kommunes ungdomsstipend. Forøvrig slippes alle under 18 år inn gratis.Historien om Vesleblakken av Jacob Breda Bull leses av Maren Kværness Halberg og Erik Lukashaugen spiller konsert.

TIDLIGERE VINNERE AV VESLEBLAKKENPRISEN:

Wenche Foss fikk den aller første Vesleblakkenprisen i 1997. De øvrige som har fått Vesleblakkenprisen er:

– Janni Abrahamsen 1998
– Kai Zahl 1999
– Paal-André Grinderud 2000
– Oddrun Skaret 2001
– Arne Skarpsno 2002
– Odd Børretzen 2003
– Frelsesarmeen 2004
– Franz Johansen 2005
– Frode Kyvåg 2006
– Leger uten grenser 2007
– Shirley Bottolfsen 2008
– Odd-Cato Kristiansen 2009
– Erik Fosse og Mads Gilbert 2010
– Joralf Gjerstad 2011
– 22. juli, frivillige 2012
– Margreth Olin 2013
– Erlend Johannesen 2014
– Stiftelsen Rettferd for taperne 2015
– Per Fugelli 2016
– Ingen utdeling 2017
– Petter Nyquist alias «Petter uteligger» 2018