Arbeidets Rett og Nea Radio var på plass i Hovet i Ålen i forbindelse med Stor-Helga 5. og 6. oktober og der utfordret vi gjestene på storhelga til å svare på en quiz.

– Det var veldig mange deltakere i vår felles konkurranse med 10 lokale spørsmål om Holtålen, Arbeidets Rett og Nea Radio. Spørsmålene viste seg å by på utfordringer, og ingen hadde rett på alle 10 spørsmålene, forteller Beate Schjølberg i Arbeidets Rett.

To stykker hadde ni rette og mange hadde åtte rette. Hovedpremiene var et headset fra Arbeidets Rett og en PC-veske fra Arbeidets Rett. Av de to som hadde ni rette trakk vi ut følgende vinnere:

Kari Talsnes vant headset fra Arbeidets Rett

Anna Rognes vant PC-veske fra Arbeidets Rett

Blant alle de som hadde åtte rette har vi trukket fire vinnerne:

Andreas Øiseth (Kopp fra Nea Radio)

Anna H. Heraand (Matboks fra Nea Radio)

Ann Mari Grønli (Kopp fra Nea Radio)

Solveig Lyngstad (Matboks fra Nea Radio)

Bildeserie

Se alle bildene fra Storhelg i Hovet

Storsuksess for storhelga

Knut Hage får Kongens Fortjenstmedalje for sin innsats for kulturliv og korps i Holtålen

Kulturstipend til fotballspiller Ina Lundereng Vårhus og kulturpris til redaktør Einar Gjærevold i Holtålen

Hvis du vil prøve deg på spørsmåla var de som følger:

Når ble Storhelg i Hovet arrangert første gang?

Hvor stor prosentvis husstandsdekning har Arbeidets Rett i Holtålen?

Hvilket år startet Nea Radio opp avdelingen i Holtålen?

Hvor mange i familien kan abonnenten av Arbeidets Rett dele abonnementet sitt med?

Hvor mange hytter/fritidsboliger er det iflg. SSB i Holtålen kommune?

Hvilket år ble Ålen og Haltdalen slått sammen til Holtålen kommune?

Hva heter avdelingsleder for helseområdet i Holtålen kommune?

Hvem blir ny ordfører i Holtålen?

Hvilken dato starter årets Nea-radio-dansecruise til Kiel?

Hva er kommunenummeret til Holtålen?