– Vi ønsker oss lys i alle hyttevinduene i påska, men i år går ikke det

Bygdefolket kommer til å savne hyttefolket.