Se Rettens reportasje fra første dag under Livestock.