Avtroppende rørosordfører Hans Vintervold tok avskjed med kommunestyret og 12 års ordførergjerning med å gå på talerstolen og synge for hele salen.