Trafikken fra riksveg 3 møter skoletrafikken ved Nord-Østerdal videregående skole