Flere hundre militære kjøretøy, inkludert tunge stridsvogner, krysset elva over på ei ferge onsdag.